Kommunikation

Evnen til at kommunikere høres om et øjeblik i form af et skrig, der stopper, når barnet mærker, at det bliver lagt til morens bryst.

Al kontakt er kommunikation. Fødselshjælperen er den første et nyt menneske møder. Moren og faren er de næste, og de er helt afhængige af, at barnet allerede fra den første dag er i stand til at kommunikere, og siden til at lære at tale og skrive. Det adskiller os fra alle andre levende væsener i dyre- og planteriget.

Vi kan allesammen kommunikere. Men nogen er bedre til det end de fleste. Det er bl.a. folk som har uddannet sig som fx journalister, skuespillere, politikere, reklamefolk, forfattere, undervisere, TV-værter.

Kommunikation opfattes i hverdagen ikke som en særlig kompliceret handling. Det er jo bare det man gør, når man meddeler noget til et andet menneske. Men det kan nu godt være meget kompliceret.

Hvad er kilden til kommunikation?

Al kommunikation udspringer af en tanke, et behov, en følelse, en ide eller viden, som opstår i den menneskelige hjerne.

Hvad mon klokken er! En meget enkel tanke. Men hvordan starter man en kommunikation, der kan besvare spørgsmålet.
Første fase må være at vælge et kommunikationsværktøj. I dette tilfælde er det oplagt at bruge sproget, som værktøj eller medie

 
Ettrins-modellen, med alle kommunikationsprocessens væsentlige elementer.

Ettrins teorien

I ettrins-teorien forestiller man sig, at afsenderens budskab – værdier, holdninger og normer – som vist i modellen direkte rammer og påvirker den enkelte modtager.
Modellen afspejler også, at modtagerne er selvstændige individer, som alle afkoder budskabet på baggrund af deres egne normer. Men de kan sagtens være forskellige fra afsenderens normer, og så fejler kommunikationen.
En del af den Digitale Dannelse bør være, at afsenderen forsøger at sætte sig ind i og forstå modtagerens normer, og tilpasse sin kommunikation af det. Men det er en målsætning som ikke kan efterleves, når digital kommunikation spredes til et stort ukendt antal modtagere.

Her er alle temaerne du kan lukke op for
hvis du tegner medlemsskab…

Ærgerligt – hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…
Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab.
Det billigste koster kun en tier.
Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskabLog ind