IT & uddannelse


Fordør og bagdør en gang til
Sigge Winther Nielsens begreb Fordøren til demokratiske beslutninger, bruges til at forklare politikere og skolefolks store fokus på den digitale skole. Man kæmper om at være først med det nye, men ved Bagdør, når den nye teknologi er indkøbt til skolerne, så ved man egentlig godt, at det ikke kommer til at virke i virkelighedens verden, som de visioner man har opstillet, for at få digitalise-ringen vedtaget og finansieret.


Tec-giganterne kan vejlede og ”villede”

Ny teknologi kan beruse de fleste, og i høj grad de politiske beslutningstagere. fx Apple er kom-met ind på mange skoler – og selv helt ned på 0. klasses niveau. Tilsyneladende gode indkøbsaf-taler og stærke marketingkræfter, har hjulpet den digitale skole på vej, i det mindste i de velha-vende kommuner. I Rudersdal har man sendt flere delegationer til Silicon Valley.
”Alt for mange er overbevist om, at teknologi er hovedfaktoren i udformningen af vores livsstile, værdier, institutioner og andre elementer i vores samfund,” en opfattelse som professor Dr. Melvin Kranzberg har problematiseret længe før ”Den digitale skole” blev et udviklingsmål.

iPads i folkeskolen truer demokratiet

Læsning er nøglen til læring. Kan man læse, kan man tilegne sig viden og blive klogere på tilværelsen. Forskning viser, at papir fortsat er det foretrukne medie, hvis man skal læse længere tek-ster, især når det drejer sig om dybere forståelse og vidensopbygning.

Læsning af længere tekster er nødvendigt for udvikling af færdigheder som fx koncentration, udbygning af ordforråd og hukommelse.

Men skærmlæsning er fortsat i vækst, selvom pædagoger og forskere erkender, at skærm-mediet ikke er velegnet til fx fordybelse. I busser og S-tog glor halvdelen af passagererne ned i den lille skærm. Ingen drømmer om at tale med den nærmest siddende, og meget få læser i ”Ud & Se”, der ellers frit kan hentes i bladholderen.

   • Mig, mig, mig. Er vi blevet for egoistiske? ”Selfie-generationen” synes at leve efter følgende princip: Det er mine behov, der kommer før alle andres, men I skal ikke kræve noget af mig. At få dækket mine behov er vigtigere end at få dækket di-ne. Danskere er blevet mere egoistiske med årene, fordi netop tankegangen at ‘det er min ret til at gøre det, jeg gør, og så må andre indordne sig’ bliver mere og mere udbredt.
    Mit synspunkt

  Digital læsning giver dårligere tekstforståelse

  Her er alle temaerne du kan lukke op for
  hvis du tegner medlemsskab…

  Ærgerligt – hertil og ikke længere er der gratis adgang for alle…
  Vil du have adgang til det hele må du tegne medlemskab.
  Det billigste koster kun en tier.
  Så log ind hvis du allerede er medlem – eller tegn et medlemskab.

  OK – send mig videre, så jeg kan tegne medlemskabLog ind